‘Методична служба’

postheadericon

0_97b69_3cb5add7_L

postheadericon ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

0_11ce3b_380e522a_

  • Забезпечувати якість дошкільної освіти через компетентність і практичну 0_9dfc3_b0eeea4d_XLготовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою гуманізації освітньо-виховного процесу.
  • Формувати морально-патріотичні якості дитини через систему духовних цінностей: моральних, громадянських, світоглядних, краєзнавчих, екологічних, естетичних, інтелектуальних та валеологічних з метою повноцінної реалізації дошкільником себе як індивідуальності та повноцінної особистості.
  • Забезпечити високий рівень компетентності у суб’єктів педагогічного процесу в дошкільному закладі: дітей, педагогів і батьків у галузі здоров’я та фізичного розвитку через впровадження здоров’язберігаючих технологій.
  • Продовжувати спрямовувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу.
  • Реалізувати завдання освітньої лінії «Гра дитини» Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти через розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації своїх пізнавальних, соціальних, моральних, естетичних потреб в ньому.

liniia-1229

 

postheadericon ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

0_59212_9289ac6d_L.gif

  • Сприяти забезпеченню високого рівня збереження, підтримки і збагачення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я суб’єктів педагогічного процесу: дітей, педагогів і батьків шляхом формування у них ціннісного ставлення до свого здоров’я та мотивації щодо  здорового способу життя через впровадження здоров’я збережувальних та здоров’яформувальних технологій та надання системи валеологічних і екологічних знань.
  • Забезпечувати якість дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою гуманізації освітньо-виховного процесу.
  • Продовжувати створювати умови для забезпечення особистісно орієнтованого, диференційованого, індивідуального, діяльнісного, інтегрованого, ігрового та інших сучасних підходів до організації різних видів дитячої життєдіяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої.
  • Створити умови для формування у дитини соціально-комунікативної компетенції шляхом присвоєння дитиною соціальних, духовно-патріотичних та морально-етичних загальнолюдських цінностей, національних традицій, основ громадянськості через її спілкування з дорослими і однолітками.
  • Спрямувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу.

 liniia-1229

postheadericon ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ХВИЛИНОК У РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ЗПР

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 fizkultminutkinaurokakhvnachalnykhklasssakh_2

Підготувала: вихователь-методист Васильєва Н.А.

1. Необхідно враховувати вік і психофізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку.

2. Бажано, щоб вправи були пов’язані з темою заняття, тому що у дітей з ЗПР переключення з однієї діяльності на іншу відбувається важче, ніж у дітей, які нормально розвиваються.

3. Вправи, які використовуються на фронтальному корекційно – розвиваючому занятті, повинні бути простими за структурою, цікавими і добре знайомими дітям.

4. Вправи повинні бути зручними для виконання на обмеженій площі.

5. Рекомендується підбирати такі вправи, які включають рухи, що впливають на великі групи м’язів, покращують функціональну діяльність усіх органів та систем.

6. Вправи, які використовуються у фізкультурній хвилинці, повинні бути емоційними, досить інтенсивними (з включенням 10-15 підскоків, 10 присідань або 30-40 секунд бігу на місці).

7. Необхідно знати, в який час заняття проводити фізкультурну хвилинку:

- у середній групі на 9-11 хвилині заняття, тому що саме в цей час настає стомлення;

- у старшій групі – на 12-14 хвилині;

8. Загальна тривалість фізкультурної хвилинки становить 1,5-2 хвилини.

9. Вчителю-дефектологу, який працює з дітьми із ЗПР, рекомендується проводити фізкультурну хвилинку на 5 хвилин раніше, тому що у дітей даної категорії стомлення настає раніше.

10. При необхідності можливе проведення двох фізкультурних хвилинок на одному фронтальному корекційно-розвиваючому занятті.

11. Вправи повторюються 5-6 разів.

12. Фізкультурна хвилинка повинна виконувати смислове навантаження: на занятті з цікавої математики – з елементами рахування, на навчанні грамоті – насичена досліджуваним звуком і т.п.

liniia-1229

postheadericon ПРАЦЮЄМО З ГІПЕРАКТИВНИМИ ДІТЬМИ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

Підготувала: практичний психолог Ісаєва Н.М.0_90d57_803d9e1f_XL

1.   Підтримувати дитину, бути терплячими.

2.  Не порівнювати її з іншими, а тільки із самим собою.

3.  Давати короткі, чіткі інструкції.

4.  Повторювати завдання спокійним тоном, не робити зауважень занадто часто.

5. Використовувати зоровий, тактильний контакт, хвалити дитину, коли сидить спокійно.

6.  Змінювати види діяльності, давати змогу рухатися.

7.  Створювати ситуації успіху, підтримувати контакт із батьками.

8.  Намагатись індивідуалізувати роботу.

9.  Використовувати гнучку систему заохочень та покарань.

10. Використовувати тактильний контакт (елементи масажу, дотики, поглажування).

11. Давати короткі, чіткі й конкретні інструкції, використовуючи не більше 10 слів.

12. Змінювати види діяльності, давати змогу рухатись.

13. Створювати ситуації успіху, підтримувати контакт із батьками.

14. Повторювати завдання спокійним тоном, не робити зауважень занадто часто.

15. Малюк не винен, що він такий «живчик», тому марно його сварити, карати. Цим ви досягнете лише зниження самооцінки, появу почуття провини, відчуття неправильності й неможливості догодити вам.

16. Навчити дитину керувати собою – ваше першочергове завдання. Контролювати власні емоції адже дитині просто необхідно вивільнювати енергію назовні, навчіть її це робити.

    У вихованні необхідно уникати двох крайностей проявів надмірної м’якості й висування надто високих вимог.

Не слід допускати вседозволеності: чітко роз’ясніть малюку правила поведінки в різних ситуаціях.

Однак кількість заборон і обмежень варто звести до розумного мінімуму.

liniia-1229

Погода в нашому місті
Архіви публікацій