‘Методична служба’

postheadericon

0_97b69_3cb5add7_L

postheadericon ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1460720252_vector-school-children-collection-7-06

 • Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.
 • Формувати соціальний досвід дошкільників шляхом систематичного й планомірного введення дітей у світ економічних уявлень з метою реалізації дошкільником себе як індивідуальності та повноцінної особистості в реальному житті, яка вміє мислити і діяти за законами економіки.
 • Продовжувати забезпечувати повноцінне виховання дошкільника в умовах тісної співпраці сім’ї та дошкільного закладу за допомогою принципу паралелізму (сім’я вирішує свої завдання, а дошкільний заклад – свої).
 • Реалізувати завдання морально-духовного та патріотичного виховання дошкільників шляхом присвоєння дитиною соціальних, духовно-патріотичних та морально-етичних загальнолюдських цінностей, національних культури і традицій, основ громадянськості через різні форми і методи роботи з дітьми.
 • Забезпечити високий рівень компетентності у суб’єктів педагогічного процесу в дошкільному закладі: дітей, педагогів і батьків у галузі здоров’я та фізичного розвитку через впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яфор-муючих технологій і надання системи валеологічних і екологічних знань.
 • Продовжувати спрямовувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу.

 liniia-1229

postheadericon ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

0_11ce3b_380e522a_

 • Забезпечувати якість дошкільної освіти через компетентність і практичну 0_9dfc3_b0eeea4d_XLготовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою гуманізації освітньо-виховного процесу.
 • Формувати морально-патріотичні якості дитини через систему духовних цінностей: моральних, громадянських, світоглядних, краєзнавчих, екологічних, естетичних, інтелектуальних та валеологічних з метою повноцінної реалізації дошкільником себе як індивідуальності та повноцінної особистості.
 • Забезпечити високий рівень компетентності у суб’єктів педагогічного процесу в дошкільному закладі: дітей, педагогів і батьків у галузі здоров’я та фізичного розвитку через впровадження здоров’язберігаючих технологій.
 • Продовжувати спрямовувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу.
 • Реалізувати завдання освітньої лінії «Гра дитини» Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти через розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації своїх пізнавальних, соціальних, моральних, естетичних потреб в ньому.

liniia-1229

 

postheadericon ОНОВЛЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

0_eb1aa_2a5b_orig

 

liniia-1229

ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

ДЛЯ ВАС, ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

liniia-1229

postheadericon НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

0c241b05011af175e94b26e

Шановні педагоги дошкільного закладу, колеги – гості сайту!

 

     Пропоную Вашій увазі перелік публікацій конспектів занять, проектів, перспективного планування тощо педагогів нашого дошкільного навчального закладу і назви видань, де їх можна знайти, для покращення Вашого освітнього процесу.

Впевнена, що Ви не пошкодуєте і не будете розчаровані.

 

З повагою, вихователь-методист ДНЗ Васильєва Н.А.

7268042

Погода в нашому місті
Архіви публікацій