‘Семінари і консультації для педагогів’

postheadericon КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

     Оновлення системи дошкільної освіти, процеси гуманізації та демократизації у ньому зумовили необхідність активізації взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Сім’я – первинний унікальний соціум, дає дитині відчуття психологічної захищеності, емоційного «тилу», підтримку. Сім’я – це ще й джерело суспільного досвіду. Тут дитина знаходить приклади для наслідування, тут відбувається його соціальне народження.

    Взаємодія сім’ї та ДНЗ відіграє важливу роль у розвитку і вихованні дитини. В даний час взаємодія з батьками вихованців, займає гідне місце в ряду пріоритетних напрямків виховно-освітнього процесу дошкільних закладів. Більшість педагогічних колективів чітко усвідомлюють пріоритетність родинного виховання поряд з необхідністю психолого-педагогічної допомоги батькам.

   Сучасні дослідники відзначають важливість взаємодії педагогів і батьків для виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Включення сім’ї як партнера і активного суб’єкта в освітнє середовище дошкільного навчального закладу якісно змінює умови взаємодії педагогів і батьків, що мають власні стратегічні інтереси у сфері дошкільної освіти дитини.

   Практичні працівники намагаються найбільш повно використовувати весь педагогічний потенціал традиційних форм взаємодії з сім’єю і шукають нові, інтерактивні форми співпраці з батьками у відповідності із зміною соціально-політичних та економічних умов розвитку нашої країни.

postheadericon СЕМІНАРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

0c241b05011af175e94b26e

1. _Морально-духовне виховання засобами краєзнав-ства (практикум)

2. Насильство у вихованні дитини (практикум)

3. Національно-патріотичне виховання – важлива складова соціально-комунікативної компетенції (практикум)

4. Розвиваємо здібності дитини (практикум з елементами тренінга)

5. Спілкування та мовленнєвий розвиток, комунікативні здібності дошкільників (ділова гра) 

6. Страхи дітей і шляхи їх подолання (практикум)

7. Формуємо життєву компетентність через сюжетно-рольову гру 

8. Формуємо у дитини соціально-комунікативну компетенцію (круглий стіл)

9. Майстер-клас Програму Са-ФІ-Дансе в практику дошкільного закладу

10. Майстер-клас В мнемотехніку граємо, дітей мові навчаємо

7329

postheadericon КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

0_555cb_2a227352_XL

1. Вплив арт-терапії на розвиток дрібної моторики у дітей із синдромом Дауна

2. Духовні цінності у спадщині В.О.Сухомлинського

3. Авторська казка як засіб духовно-морального виховання дошкільника 

4. Емоційний комфорт дошкільника

5. Мовленнєва компетенція засобами гри 

6. Народні ігри – джерело духовності 

7. Національно-патріотичне виховання дошкільників  за Русовою 

 8. Організація ігор драматизацій

9. Профілактика насилля в сім’ї

10. Умови рухової активності дітей 6 -го року

11. Формування у 6-річок елементарних економічних знань

liniia-1157

postheadericon «ОСНОВНІ НОВОУТВОРЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА – ВМІННЯ ГРАТИ В РОЛЬОВІ, СЮЖЕТНІ ІГРИ І ІГРИ З ПРАВИЛАМИ»

ДОПОВІДЬ ДО ПЕДРАДИ

Підготувала: завідувач Осадча М.А.96861_html_5b300cb5

 

    Роль дошкільного дитинства полягає в оволодінні загальними людськими знаннями, уміннями, у набутті психічних якостей, необхідних для життя (оволодіння мовою, орієнтація у просторі й часі, сприймання, мислення, уява, прилучення до творів мистецтва, формування стосунків з людьми тощо).   Пізнаючи навколишній світ, розвиваючись розумово, дитина вчиться спостерігати, робити висновки, порівнювати, узагальнювати, у неї виникає інтерес до пізнання причини явищ, відкриття суттєвих зв’язків між речами.

   Дошкільне дитинство забезпечує загальний розвиток, який слугує фундаментом для набуття спеціальних знань і навичок з різних видів діяльності для подальшого виду діяльності дошкільника – навчання.

  Усі новоутворення дошкільного віку є не сумою знань, а певним рівнем пізнавальної активності, самостійності, творчості, ставлення до себе і до інших. Сформовані у цей період якості визначають загальний характер поведінки дитини, її ставлення до світу, значною мірою є основою її життєдіяльності у майбутньому.      

  Усвідомлення своєї поведінки і початок особистої самосвідомості – одне з головних новоутворень дошкільного віку. Старший дошкільник починає розуміти, що він вміє, а що ні, він знає своє обмежене місце в системі відносин з іншими людьми, усвідомлює не тільки свої дії, але і свої внутрішні переживання – бажання, уподобання, настрої і інше. У дошкільному віці дитина проходить шлях від «Я сам», від відділення себе від дорослого до відкриття свого внутрішнього життя, яке і становить суть особистої самосвідомості.

   Всі найважливіші новоутворення дошкільника зароджуються і спочатку розвиваються у провідній діяльності дошкільного віку – сюжетно-рольовій грі.0_ab68d_28cc4442_orig

     Сюжетно-рольова гра є діяльність, у якій діти беруть на себе ті чи інші функції дорослих людей і в спеціально створюваних ними ігрових, уявних умовах відтворюють (або моделюють) діяльність дорослих і відносини між ними.

    Крім сюжетно-рольової гри, яка є головною діяльністю дошкільника, існують інші види ігор, серед яких зазвичай виділяють «режисерські ігри», «гри-драматизації» і «гри з правилами» (рухливі й настільні).

liniia-1157 Читати повністю »

postheadericon «ВІДОМІ ПЕДАГОГИ ПРО РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

ПЕДАГОГАМ НА ЗАМІТКУ

Підготувала: вихователь-методист Васильєва Н.А.4145ff390a85

   Одним із найважливіших завдань дошкільного закладу в умовах національного відродження України постає проблема виховання всебічно розвиненої особистості. У цьому контексті важливого значення набуває проблема створення розвивального середовища для дітей раннього віку.

    Теоретичні основи створення розвивального ссрдовища для дітей раннього віку базуються на ідеях Б.Ананьсва, Л.Божович, Л.Внготського, Т.Гаврилової. С.Горбенко, Я.А.Коменського. Ж.Ж.Руссо,С.Русової, Г.Песталоцці, С.Рубінштейна, В.Сухомлинського, С.Лкобсон та ін.

    Процес створення розвивального середовища найменш підлягає безпосередньому регулюванню і разом з тим найбільш чутливо реагує на загальний стан речей у суспільстві, якнайтісніше пов’язаний з традиціями даного суспільства і реальними перспективами його подальшого розвитку.

  Розвивальне предметне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності. Створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального предметно – ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку.

    Незаповнене і безбарвне предметно – ігрове середовище справляє на дітей негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне середовище так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично обновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впиває на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення.

   У всіх гуманістичних теоріях та практиках дошкільного виховання минулих часів, як і сьогодні, проблемі створення предметно – ігрового середовища надавалося першочергове значення.

  Кожна історична епоха висуває свої критерії розвитку особистості дитини,що свідчить про невичерпну і вічну багатоаспектність проблеми створення розвивального середовища для дітей раннього віку, об»єктивізацію постійної потреби її дослідження.

 «Без відповідного середовища немає конструктивної діяльності дитини, – писала М.Монтессорі. – Оточення дитинице не просто поєднання предметів для ігор або якогось їх застосування, оточення мусить мати цілісну форму (образ) і орієнтуватись на цілісне сприйняття дитини, а не на суму його можливостей».

   Вчення Марії Монтессорі, видатного італійського науковця, базується на принципі природної доцільності розвитку закладених у дитині життєвих сил і творчих здібностей. Дитині не потрібне дороге середовище. Навпаки, в ньому має бути «визначена (окреслена) незавершеність, але не безформність».

liniia-1157 Читати повністю »

Погода в нашому місті
Архіви публікацій