Категорії
КАЛЕНДАР ЗАПИСІВ
Листопад 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Жов   Гру »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Archive for Листопад, 2018

postheadericon ОРІЄНТОВНИЙ ТИЖНЕВИЙ РОЗПОДІЛ

ОРГАНІЗОВАНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В освітньому процесі нашого закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість (згідно наказу МОН від  13 травня 2015 р. за № 520/26965 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності») спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку10-15 хвилин, молодшого дошкільного вікувід 15 до 25 хвилин, старшого дошкільного вікувід 25 до 35 хвилин (в залежності від типу заняття).

Під час складання розкладу занять враховуємо їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачаємо раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується в освітньому процесі нашого закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод навчання, розвитку і виховання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям та інсценівкам, іграм з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичним, інтелектуальним, рухливим, хороводним тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація освітнього процесу на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника, як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Самостійна діяльність дітей організовується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва.

Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу (народного фольклору, вокальний, музична казка, образотворчий),  інтелектуальний (шашки), фізкультурно-оздоровчий, англійської мови. Вони організовуються з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Зміст гурткової роботи визначається авторськими програмами, які складені керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності, обов’язково узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад, і відображається у річному плані роботи. Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на місяць.

Освітній процес у дошкільному закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простору власного “Я” дитини.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для психічного і фізичного розвитку малюків. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.
Формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв’язку із переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних уміньпріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
Актуальними у освітньому процесі дошкільного закладу залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання. Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, усіх форм роботи з дітьми та інших чинників.
Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: ранній вік – до 2–3 годин; молодший дошкільний вік – до 3-4 годин; старший дошкільний вік – до 4–5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливе значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності.
Великого значення надаємо вихованню наших дошкільнят у дусі громадянськості: це передусів виховання патріотизму – любові до свого народу, до його культури, до своєї держави – України. З патріотизмом органічно поєднуємо розвиток національної свідомості, яка вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє: розширюємо і поглиблюємо знання дітей про історію, побут, культуру українського народу, виховуємо у дітей почуття любові, поваги і гордості за все, що пов’язано з поняттями: “Батьківщина”, “народ”, “Україна”.
Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності.

ОРІЄНТОВНИЙ ТИЖНЕВИЙ РОЗПОДІЛ ЗАНЯТЬ на 2018-2019 навчальний рік

postheadericon КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

1. Релаксація – допомога в зміцненні і збереженні здоровя дітей

2. Ірові динамічні паузи в роботі з дітьми

3. Коректурні таблиці як засіб стимулювання креативності дітей

4. Використання нетрадиційних технік малювання для розвитку творчих здібностей дітей

5. Використання ІКТ-ігор у роботі з дітьми

6. Інтерактивні форми роботи з батьками в ДНЗ

7. Народна казка – віддзеркалення душі українського народу

8. Адаптація дітей 6-річного віку до навчання в школі

9. Особливості створення та організації міні-музею в ДНЗ

10. Емоційний комфорт дошкільника 5-го року життя як показник його психічного здоров’я

11. Аспекти психологічної безпеки дошкільника

 

postheadericon ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Аналіз закордонної практики свідчить, що інклюзивна освіта передусім є можливістю для дітей з нерізко вираженими вадами психофізичного розвитку. Це, зокрема, окремі форми затримки психічного розвитку, певні мовленнєві відхилення, зниження слуху чи зору, нескладні опорно-рухові вади, порушення емоційно-вольової сфери.

Якщо такі діти мають збережений інтелект, самостійно себе обслуговують, адекватно контактують з однолітками, мають сімейну підтримку, то, за умови фахового психолого-педагогічного супроводу, вони цілком можуть засвоювати культурний досвіт у середовищі здорових однолітків.

     ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!

    Як допомогти такій дитині і вчасно надати допомогу Ви зможете дізнатися, прочитавши цю статтю.

postheadericon ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

     Підготувала: завідувач Осадча М.А.

В дошкільному навчальному закладі пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей та дорослих.

Під час «Тижня знань» проведено ряд заходів. З працівниками ДНЗ:

 • Проведені:
 • позаплановий інструктаж з педагогами «Проведення екскурсій, цільових прогулянок, пішохідних переходів за межі дошкільного навчального закладу»;
 • нарада при завідувачі «Запобігання невиробничого травматизму серед дітей»;
 • лекція «Психологічна підготовка працівників ДНЗ до дій в екстремальних ситуаціях»;
 • бесіда з працівниками «Вчимо дітей безпечній поведінці в побуті».
  • Поповнені:
 • інформаційно-довідкові куточки по групам новою інформацією з питань безпеки життєдіяльності «Бережемо життя і здоров’я дітей»;
 • сторінка з безпеки життєдіяльності дітей на сайті ДНЗ різноманітним матеріалом для батьків.
 • Організовано і проведено рейд-перевірку «Стан території дошкільного закладу. Профілактика дитячого травматизму».
 • Виданий санбюлетень «Надання первинної медичної допомоги при нещасних випадках».

Педагоги дошкільного закладу провели з дітьми відповідну освітню роботу:

 • організовані і проведені музичні розваги за темами безпеки життєдіяльності;
 • цикл занять і бесід з дітьми щодо безпеки поведінки в різних життєвих ситуаціях;
 • екскурсії до пожежної частини, до світлофору;
 • конкурс дитячих малюнків «Безпека наших дітей понад усе»;
 • розглядання ілюстрацій, плакатів, фотографій, книжок за тематикою тижня.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі груп ефективно попрацювали над тим, щоб діти засвоїли чого не можна робити:

 • при відсутності дорослих вмикати електроприлади;
 • гратися на проїжджій частині вулиці;
 • гратися з сірниками, колючими та ріжучими предметами, та інші.

Вихователь-методист провела з педагогами консультацію з питання: «Причини травмування дітей і як їх уникнути».

З кращих дитячих робіт організовано виставку малюнків за темою «Безпека наших дітей понад усе».

В методичному кабінеті розроблені:

 • пам’ятки для батьків «Будьте обережні на дорозі» і  «Як захиститися при нападі собак», «Правила поведінки при виникненні пожежі у квартирі»;
 • анкети з безпеки життєдіяльності;
 • різні поради і рекомендації для педагогів і батьків.

Впродовж тижня велася постійна робота з батьками через групове та індивідуальне консультування, стенди та батьківські куточки, де викладалася інформація по безпеці життєдіяльності. Поповнені в кожній віковій групі папки-пересувки, стенди, ширми для батьків за темою «Безпека наших дітей», з батьками проведено анкетування «Як ви розумієте безпеку вашої дитини».

Діти і дорослі, які брали участь у тижні знань з основ безпеки життєдіяльності отримали не тільки теоретичні знання, а й практичні. 

postheadericon МЕРЕЖА

   1. Мережа дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 “Десняночка” на 2016-2017 навчальний рік.

  2. Мережа дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 “Десняночка” на 2017-2018 навчальний рік.

   3. Мережа дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 “Десняночка” на 2018-2019 навчальний рік.

Погода в нашому місті
Архіви публікацій